Contact

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
Email: reservations@yourdomain.com
Phone: +88 (0) 101 0000 000

side-area-cards

Follow us

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod nazwą Outcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górnośląska 4 A, 00-444 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000280171, o numerze NIP 7010064293: (dalej zwana „Spółką”).
 3. Spółka zgodnie z RODO wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną email: kontakt@intea.pl
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 • przedstawienia Panu/Pani oferty lub udzielenia odpowiedzi na wyraźne
  Pana/Pani wcześniejsze życzenie/pytanie w tym zakresie,
 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), w tym wystawienia faktury,
 • archiwizacji,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce.
 1. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy, okres w jakim obowiązujące są przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas bądź okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Polityka prywatności (plików cookies) strony internetowej www.hotel.intea.pl PLIKI “COOKIES”

Strona internetowa www.hotel.intea.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje szczegółowe:

 1. Brak zmiany po Państwa stronie jako Użytkownika, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z jej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są cookies:
  • „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
  • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 1. Przysługuje Państwu prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  NIP

  Outcom Sp. z o.o.
  Górnośląska 4a lok. 41
  00-444 Warszawa

  tel.: +48 22 891 09 25
  tel.: +48 22 891 09 22
  fax: +48 22 891 09 26

  Polityka prywatności | Copyright 2020 Intea Hotel